A17 çox baxış

Əsasən tədris və təhsildə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş çoxsaylı görüntüləmə mikroskopu. Optik yol boruları və stendi ilə 2 və ya daha çox mürəkkəb mikroskopu bağlayaraq müəllimlər onun real vaxt görüntüləmə sahəsini mikroskop altında 2 ~ 10 tələbə ilə paylaşa bilərlər. Müəllim tərəfindən idarə olunan görünüş sahəsindəki lazer göstəricisi ilə şagirdlərə mikroskop altında necə işləyəcəyini və ya birlikdə obyektləri necə öyrənəcəyini göstərmək və öyrətmək asandır.