A16 Fluroscent

Floresan Mikroskop floroforların həyəcanlanmasına və sonrakı floresan siqnalının aşkarlanmasına imkan verən bir görüntüləmə texnikasından istifadə edir. Floresan mikroskopları, istilənilən həyəcan / emissiya dalğa uzunluğunda işığı əks etdirmək üçün güclü bir işıq mənbəyi (100W civə və ya 5W LED) və dikroik güzgüdən bir filtr kubuna ehtiyac duyur. Floresan, işığı bir elektronu həyəcanlandıqda və ya daha yüksək bir enerji vəziyyətinə keçirtdikdə, dərhal daha uzun bir dalğa boyu, daha az enerji və fərqli rəng aldığı orijinal işığa qədər işığı meydana gətirir. Daha sonra süzülmüş həyəcan işığı nümunəyə yönəldiləcək hədəfdən keçir və yayılan işıq yenidən görüntü rəqəmsallaşdırılması üçün detektora süzülür. Digər sahələrdə olduğu kimi biologiya və tibbdə də geniş istifadə olunur.