A14 tərs

Ters çevrilmiş Mikroskop, dik bioloji mikroskopun "ters çevrilmiş" bir versiyasıdır, həm işıq mənbəyi, həm də kondensator səhnədən yüksəkdə qurulub səhnəyə doğru yönəldilir, hədəflər və obyektiv qüllələr göstərilən pillənin altındadır, icad edilmişdir. 1850-ci ildə J. Lawrence Smith tərəfindən bir petri qabının və ya toxuma kültürü qabının altındakı canlı hüceyrələri və ya orqanizmləri müşahidə etmək üçün istifadə edilmişdir. Bioloji tərs mikroskoplar parlaq sahə, faz kontrastı və ya epi floresan funksiyaları da təmin edə bilər.