A13 Metalurqiya

Metallurgik Mikroskop, xüsusi olaraq sənaye yerlərində işığın keçməsinə imkan verməyəcək (məsələn, metal kimi) yüksək böyüdücü nümunələrə baxmaq üçün istifadə olunan mürəkkəb mikroskopdur. Ola bilər, ötürülən və əks olunan işığa və ya sadəcə əks olunan işığa. Yansıyan işıq obyektiv linzalardan aşağı işıq saçır. Metalurji tərs mikroskoplar, işığın içərisindən keçməsinə imkan verməyən və şaquli bir metallurgiya mikroskopu altında yerləşdirmək üçün çox böyük olan metal və ya bərk cisimlərə baxmaq üçün istifadə olunur. Metalurji mikroskoplar xüsusi nümunəni görmək üçün qaranlıq sahə, faz kontrastı və ya DIC funksiyasından da istifadə edə bilər.