A10 Dark Field

Qaranlıq Sahə Mikroskopu, obyekt ilə ətrafdakı sahələr arasında ziddiyyət yarada bilər, belə ki, fon qaranlıq və cismin kənarı parlaqdır. Bəzi şəffaf və çox kiçik obyektləri aydın şəkildə göstərə bilər, qaranlıq sahə mikroskopundakı qətnamə parlaq sahə görünüşü ilə normal olaraq 0,45um-dan 0,02 ~ 0,004um-a qədər qalxa bilər. Qaranlıq sahə mikroskopu, qaranlıq sahə kondensatoru və daha yüksək intensivlik lampası əlavə etməklə normal mikroskopdan yüksəldilə bilər.